Thứ Năm Barbie Memory

Sử dụng phổ huyền diệu, bạn phải tìm các cặp kết hợp. Trả lại thẻ và cố gắng tìm cặp. Hãy chú ý đến thời gian được hiển thị bên phải. Một khi bạn tìm thấy tất cả các cặp, bạn đi đến cấp độ tiếp theo.Điều khiển.  

  • :
Bạn sử dụng chuột để chơi trò chơi


72% yêu thích trò chơi
Thu-nam-barbie-memory