Rapunzel puzzle game

Trong trò chơi này, bạn phải đặt các mảnh ghép tại chỗ. Đối với điều này, bạn có một hình ảnh mà bạn có thể nhìn thấy các câu đố ban đầu.Điều khiển.  

  • :
Bạn sử dụng chuột để chơi trò chơi


68% yêu thích trò chơi
Rapunzel-puzzle-game