Memory Game trong nước

Trong trò chơi này, bạn phải tìm các cặp. Bạn nhấp vào một bong bóng, nó cho thấy bạn một hình ảnh và bạn phải tìm cùng một hình ảnh bằng cách nhấp chuột vào một bong bóng. Và bạn sẽ tạo thành cặp.Điều khiển.  

  • :
Bạn sử dụng chuột để chơi trò chơi


72% yêu thích trò chơi
Memory-game-trong-nuoc