Màu trò chơi

Trong trò chơi này, bạn phải chọn để đặt màu trên bản vẽ? Đối với điều này, bạn có một bảng màu. Bạn có thể chọn những màu sắc mà bạn muốn.

  Điều khiển.  

  • : Để chọn màu sắc.


49% yêu thích trò chơi
Mau-tro-choi