Barbie puzzle

Trong trò chơi này, bạn phải thay thế các mảnh của Barbie. Bạn có thể quay trở lại các mục như bạn muốn với sự giúp đỡ của "lần lượt" nút. Khi bạn hoàn thành các câu đố để cấp độ tiếp theo.Điều khiển.  

  • :
Bạn sử dụng chuột để chơi trò chơi


68% yêu thích trò chơi
Barbie-puzzle