Trong mục này, bạn giải quyết các câu đố Barbie.
Bạn sẽ có tất cả các loại câu đố, khó khăn hay dễ dàng.
Có câu đố trong biển hoặc trong lâu đài ma thuật. Tăng thách thức với Barbie và một cái gậy thần của cô bé!