Trang trí trò chơi

Trong trò chơi này, bạn cần phải trang trí phòng. Đối với điều này, bạn có một số đồ nội thất điện tử cũng như các đồ vật trang trí. Bạn có thể chọn màu sắc.

Điều khiển.

  • : Để chọn đồ nội thất.


74% yêu thích trò chơi
Trang-tri-tro-choi