Trang trí trò chơi Girl

Trong trò chơi này, bạn phải chọn các trang trí của nhà bếp. Đối với điều này, bạn có ít màu sắc xử lý khác nhau và các mô hình của bạn. Phong cách riêng cho nhà bếp như bạn thấy phù hợp.Điều khiển.  

  • :
Bạn sử dụng chuột để chơi trò chơi


73% yêu thích trò chơi
Trang-tri-tro-choi-girl