Th 5 Phát triển Nhà Girl

Trong trò chơi này, bạn phải sắp xếp phòng một cô gái. Tức là đặt đồ nội thất, giường, gương trang điểm ... Bạn đặt chúng như bạn thấy phù hợp. Hãy để trí tưởng tượng của bạn hướng dẫn bạn.Điều khiển.  

  • :
Bạn sử dụng chuột để chơi trò chơi


78% yêu thích trò chơi
Th-5-phat-trien-nha-girl