Phát triển của Nhà Barbie

Bạn phải phát triển nhà barbie. Đối với đồ nội thất, bạn có một số. Bạn có như bạn thấy phù hợp. Có đồ nội thất sáng tạo, với tính nhất quán.Điều khiển.  

  • :
Bạn sử dụng chuột để chơi trò chơi


72% yêu thích trò chơi
Phat-trien-cua-nha-barbie