Phát triển của một tập hợp các Bath

Trong trò chơi này, bạn phải phát triển một phòng tắm. Đối với điều này, bạn có một số đồ nội thất.Điều khiển.  

  • :
Bạn sử dụng chuột để chơi trò chơi


67% yêu thích trò chơi
Phat-trien-cua-mot-tap-hop-cac-bath