Phát triển của một tập Girl phòng tắm

Trong trò chơi này, bạn phải phát triển một phòng tắm. Đối với điều này, bạn có một vài đồ nội thất mà bạn có thể đặt như bạn thấy phù hợp.Điều khiển.  

  • :
Bạn sử dụng chuột để chơi trò chơi


77% yêu thích trò chơi
Phat-trien-cua-mot-tap-girl-phong-tam