Trong mục này, bạn sẽ rời khỏi trí tưởng tượng của bạn.
Bạn trang trí và sắp xếp nhà Barbie.
Đối với điều này, bạn có nội thất đẹp hiện đại. Bạn có thể chọn màu sắc của các bức tường. Bạn đặt bất cứ điều gì bạn muốn!