Bữa ăn trò chơi

Trong trò chơi này, bạn cần chuẩn bị một bữa ăn. cho này, bạn cần phải làm theo các chỉ dẫn.

  Điều khiển.  

  • : Để chọn thực phẩm.


66% yêu thích trò chơi
Bua-an-tro-choi