Barbie Khiêu vũ trò chơi

Trong trò chơi này, bạn phải để khiêu vũ với barbie chuột. Bước này được hiển thị cho bạn và bạn phải được tái tạo. Sau đó, bạn đi đến cấp độ tiếp theo.

  Điều khiển.  

  • : Để chọn số


63% yêu thích trò chơi
Barbie-khieu-vu-tro-choi