Trong thể loại trò chơi này, bạn sẽ tìm thấy tất cả các loại trò chơi Barbie.
Bạn có thể đi trượt tuyết và thậm chí nấu ăn với nó.