Vẽ Barbie trò chơi

Trong trò chơi này, bạn phải kết nối đường với những con số theo thứ tự cho rằng ở cuối bạn có khuôn mặt của Barbie. Sau đó, bạn có thể in các bản vẽ và màu sắc.

  Điều khiển.  

  • : Để kết nối các số giữa họ.


62% yêu thích trò chơi
Ve-barbie-tro-choi