Trang điểm sao trò chơi

Trong trò chơi này, bạn phải tạo nên một ngôi sao. Đối với điều này, bạn có một bảng màu trang điểm. Bạn có thể chọn những gì bạn muốn thực hiện.

  Điều khiển.  

  • : Để chọn trang điểm.


77% yêu thích trò chơi
Trang-điểm-sao-trò-chơi