Thiết lập mặc quần áo và trang điểm Barbie

Trong trò chơi này, bạn phải trang điểm, ăn mặc, chọn một kiểu tóc cho Barbie cho cô ấy để đi vào buổi tối. Bạn có theo ý của bạn một số quần áo, tóc, màu mắt, son môi ... Như bạn muốn! Tất cả AC với một con chuột.Điều khiển.  

  • :
Bạn sử dụng chuột để chơi trò chơi


75% yêu thích trò chơi
Thiết-lập-mặc-quần-áo-và-trang-điểm-barbie