Ăn mặc cho Exit Barbie

Trong trò chơi này, bạn phải ăn mặc cho ra barbie. Bạn có nhiều quần áo. Để lại chỗ cho sáng tạo của bạn!

  Điều khiển.  

  • : Để chọn quần áo.


57% yêu thích trò chơi
An-mac-cho-exit-barbie