จับตุ๊กตาบาร์บี้เกมสัตว์

ตุ๊กตาบาร์บี้ในเกมนี้ทำงานในฟาร์ม สัตว์บางชนิดได้หนีตุ๊กตาบาร์บี้ต้องการที่จะจับขึ้น คุณต้องจับสัตว์ใช้เชือกของคุณขณะที่หลีกเลี่ยงหิน

  ควบคุม  

  • : เพื่อจับสัตว์


70% รักเกมนี้
เกมจับตุ๊กตาบาร์บี้สัตว์