เกมอาหาร

ในเกมนี้คุณจะต้องเตรียมอาหาร สำหรับนี้คุณจะต้องปฏิบัติตามคำสั่ง

  ควบคุม  

  • เมื่อต้องการเลือกอาหาร


66% รักเกมนี้
อาหารเกม