โหมดเกม

ในเกมนี้คุณจะต้องเลือกเสื้อผ้าสำหรับดาว สำหรับสิ่งที่คุณมีที่จำหน่ายของคุณชุดหลาย

  ควบคุม  

  • เมื่อต้องการเลือกชุด


42% รักเกมนี้
โหมดเกม