ชุดตุ๊กตาบาร์บี้เกมขึ้น

ในเกมนี้คุณต้องแต่งตัวตุ๊กตาบาร์บี้สำหรับเธอที่จะออกไปข้างนอก สำหรับนี้คุณมีชุดหลายและอุปกรณ์

  ควบคุม  

  • เมื่อต้องการเลือกชุด


76% รักเกมนี้
ตุ๊กตาบาร์บี้แต่งตัวพฤ