เกมแต่งหน้าดารา

ในเกมนี้คุณต้องทำขึ้นดาว สำหรับนี้คุณมีจานแต่งหน้า คุณเลือกสิ่งที่คุณต้องการให้

  ควบคุม  

  • เมื่อต้องการเลือกแต่งหน้า


70% รักเกมนี้
ดาวแต่งหน้าเกม