బార్బీ హౌస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్

మీరు బార్బీ హౌస్ అభివృద్ధి చేయాలి. ఫర్నిచర్ మీరు అనేక కలిగి. మీరు సరైనది అని మీరు కలిగి ఉన్నారు. స్థిరత్వం తో సృజనాత్మక, స్థలం FURNITURE కలవారు.నియంత్రిస్తుంది.  

  • :.
మీరు ఆట ఆడటానికి మౌస్ ఉపయోగించండి


72% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను
బార్బీ-హౌస్-ఆఫ్-డెవలప్మెంట్