బార్బీ క్రిస్మస్ కోసం ఆట డ్రెస్

ఈ గేమ్ లో మీరు క్రిస్మస్ కోసం బార్బీ దుస్తులు ఉంటాయి. ఈ కోసం మీరు క్రిస్మస్ కోసం వివిధ రకాల దుస్తులు ఉంటాయి. మీరు ఆమె జుట్టు, ఆమె నగలు ఎంచుకోవచ్చు.

  నియంత్రిస్తుంది.  

  • : వస్త్రాలతో ఎంచుకోండి.


72% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను
బార్బీ-క్రిస్మస్-కోసం-ఆట-డ్రెస్