డాల్ ఆట వేషధారణలతో

ఈ గేమ్ లో మీరు ఒక బొమ్మ దుస్తులు ఉంటాయి. మీరు మీ పారవేయడం అనేక బట్టలు మరియు బూట్లు మాత్రమే. మీరు అనుకుంటున్నారా గా బొమ్మ డ్రెస్ చేసుకోండి!నియంత్రిస్తుంది.  

  • :.
మీరు ఆట ఆడటానికి మౌస్ ఉపయోగించండి


72% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను
డాల్-ఆట-వేషధారణలతో