அற்புதமான புதிர் விளையாட்டு பார்பி தீவு

இந்த விளையாட்டில், நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு புதிர் துண்டுகளை வைக்க வேண்டும். நீங்கள் நிற்க இங்கே ஒரு பின்னணி படத்தை வேண்டும். உங்கள் நிலை, எளிய நடுத்தர, கடின தேர்வு செய்யலாம். நீங்கள் நேரம் கடந்துவிட்டது இருக்கும் நேரம் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.கட்டுப்பாடுகள்.  

  • :.
நீங்கள் விளையாட சுட்டியை பயன்படுத்தவும்


83% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
அற்புதமான-புதிர்-விளையாட்டு-பார்பி-தீவு