ஒரு விளையாட்டு அறை வளர்ச்சி

இந்த விளையாட்டில், நீங்கள் ஒரு அறை ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். இந்த உங்கள் அறை அழகுபடுத்த பல தளபாடங்கள் மற்றும் அலங்காரம் வேண்டும்.கட்டுப்பாடுகள்.  

  • :.
நீங்கள் விளையாட சுட்டியை பயன்படுத்தவும்


42% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
ஒரு-விளையாட்டு-அறை-வளர்ச்சி