Në këtë kategori, ju zgjidh puzzles Barbie.
Ju do të keni të gjitha llojet e enigmës, e vështirë apo e lehtë.
Kanë puzzles në oqean ose në kështjellën magjike. Rritet sfidat me Barbie dhe skeptri saj magjik!