Матурска Барби

Помогне на Барби да се шминка, и го најдете совршениот облека за да одат на неговата матурска.

Контроли.
Сите играа со глувчето.


76% сакам оваа игра
Матурска-Барби