Decoration խաղ

Այս խաղը դուք պետք է զարդարել մի սենյակ. Այս դուք ունեք մի շարք էլեկտրոնային կահույք, ինչպես նաեւ դեկորատիվ օբյեկտների. Դուք ընտրել գույնը:

Controls:

  • : To ընտրել կահույք


73% սիրում այս խաղը
Decoration-խաղ