Barbie Dance խաղ

Այս խաղը, դուք պետք է պարել, ինչպես Barbie ապ. Քայլեր ցուցադրվում են ձեզ, եւ դուք պետք է վերարտադրել, Հետո ձեզ գնալ հաջորդ մակարդակում.

  Controls:  

  • : Ում ընտրել թիվ


63% սիրում այս խաղը
Barbie-dance-խաղ