Game ռեժիմում

Այս խաղը, դուք պետք է ընտրել հագուստ մի աստղ. Համար, որ դուք ունեք ձեր տրամադրության տակ մի քանի outfits.

  Controls:  

  • : Ընտրել հանդերձանքով.


42% սիրում այս խաղը
Game-ռեժիմում