Barbie զգեստ Up խաղ Ծնունդ

Այս խաղը դուք պետք է հագնվում Barbie Սուրբ Ծննդյանը Այս ունեք մի քանի outfits Սուրբ Ծննդյանը Դուք կարող եք ընտրել նրա մազերը, նրա ոսկերչության.

  Controls:  

  • : To ընտրել outfits.


70% սիրում այս խաղը
Barbie-զգեստ-up-խաղ-Ծնունդ