Barbie Puzzle

Այս խաղը, դուք պետք է փոխարինեք կտորները barbie. Դուք կարող եք վերադարձնել իրերը, ինչպես Դուք եք ցանկանում օգնությամբ կոճակը "իր հերթին». Երբ դուք ավարտել Puzzle հաջորդ մակարդակում.Controls:  

  • :
Դուք օգտագործել մկնիկը խաղալ խաղը


71% սիրում այս խաղը
Barbie-puzzle