בקטגוריה זו תוכל לצאת עד לדמיון שלך.
אתה לקשט ולסדר בית ברבי.
בשביל זה יש לך רהיטים מודרניים יפים. אתה בוחר את הצבע של הקירות. אתה שם את מה שאתה רוצה!