בקטגוריה זו, לך לפתור חידות בארבי.
לא תהיה לך כל מיני סוגים של חידה, קשים או קלים.
יש חידות באוקיינוס ​​או בטירת הקסמים. עלייתו אתגרים עם רבי ושרביט הקסם שלה!