Nesta categoría vai deixar-se á súa imaxinación.
Vostede decorar e organizar casa da Barbie.
Para iso, ten mobiliario moderno bonito. Escolle a cor das paredes. Poñer o que queiras!