پازل باربی

در این بازی، شما باید تکه های باربی جایگزین. شما می توانید آیتم ها را به عنوان شما می خواهم با کمک دکمه "نوبت" بازگشت. هنگامی که این پازل شما را به پایان برساند به سطح بعدی.گروه شاهد بود.  

  • :
شما با استفاده از ماوس به بازی


68% عاشق این بازی
پازل-باربی