پازل باربی بازی جزیره فوق العاده است

در این بازی، شما باید تکه های پازل را به مکان دقیق قرار داده است. شما باید یک تصویر پس زمینه است که در اینجا برای ایستادن. شما می توانید انتخاب کنید که در سطح شما آسان، متوسط، سخت است. توجه به زمانی که شما به پایان رسیده است.گروه شاهد بود.  

  • :
شما با استفاده از ماوس به بازی


78% عاشق این بازی
پازل-باربی-بازی-جزیره-فوق-العاده-است