بازی حافظه در آب است

در این بازی، شما باید برای پیدا کردن جفت است. شما با کلیک یک حباب، به شما نشان می دهد که یک تصویر و شما باید تصویر را با کلیک کردن بر روی یک حباب. و شما را جفت تشکیل می دهد.گروه شاهد بود.  

  • :
شما با استفاده از ماوس به بازی


72% عاشق این بازی
بازی-حافظه-در-آب-است