حالت بازی

در این بازی، شما باید برای انتخاب لباس برای یک ستاره است. که شما در لباس اختیار شما چندین داشته باشد.

  گروه شاهد بود.  

  • : برای انتخاب ساز و برگ.


42% عاشق این بازی
حالت-بازی