بازی پانسمان یک شاهزاده خانم است

در این بازی شما باید به لباس شاهزاده خانم. برای این کار شما باید چند لباس، کفش و جواهرات. شما همچنین می توانید مدل موهای او را تغییر دهید.

  گروه شاهد بود.  

  • به لباس تا شاهزاده خانم.


77% عاشق این بازی
بازی-پانسمان-یک-شاهزاده-خانم-است