گرفتن بازی باربی حیوانات

در این بازی باربی در یک مزرعه کار می کند. برخی از حیوانات فرار کرده اند، باربی نیاز به گرفتن. شما باید حیوانات با استفاده از طناب خود را در حالی که اجتناب از سنگ گرفتن.

  گروه شاهد بود.  

  • : برای گرفتن حیوانات.


70% عاشق این بازی
گرفتن-بازی-باربی-حیوانات