بازی غذا

در این بازی، شما نیاز به تهیه یک وعده غذایی. برای این کار شما نیاز دارید که به دنبال آموزش.

  گروه شاهد بود.  

  • : برای انتخاب مواد غذایی است.


66% عاشق این بازی
بازی-غذا