بازی رقص باربی

در این بازی، شما باید با ماوس باربی رقص. گام ها را به شما نشان داده شده است و شما باید تکثیر شده است. سپس شما را به سطح بعدی بروید.

  گروه شاهد بود.  

  • : برای انتخاب شماره


63% عاشق این بازی
بازی-رقص-باربی