آماده سازی بازی پیتزا

در این بازی، شما باید یک پیتزا آماده شود. برای این منظور، ما پیشنهاد سس ها، سبک ها، پیتزا به سبک های مختلف.

  گروه شاهد بود.  

  • : برای انتخاب مواد تشکیل دهنده.


64% عاشق این بازی
آماده-سازی-بازی-پیتزا