دکوراسیون دختر بازی

در این بازی، شما باید به دکوراسیون آشپزخانه را انتخاب کنید. برای این کار، شما را در رنگ های مختلف دفع و الگوهای خود را داشته باشد. شخصی آشپزخانه مناسب می بینید.گروه شاهد بود.  

  • :
شما با استفاده از ماوس به بازی


73% عاشق این بازی
دکوراسیون-دختر-بازی